ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ ชาติ ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:41  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญเงินรายการmotionimfrographic ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:38  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 61.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:37  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 59 งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:35  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน รายการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:33  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ ภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:32  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 59.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการตัดต่อ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:31  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 57.งานศิลปหัตกรรมระดับภาค ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:29  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 56.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการ2Dเอนิเมชั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:26  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 56.งานศิลปหัตกรรมระดับ สพม25. ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รายการภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา ทะมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:25  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..