ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาววิรัลพัชร ปัชชาพงษ์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,11:46   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม4.-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวธัญญารัตน์ สำราญใจ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,11:45   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,11:43   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัญญา ลมคำภา
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,11:41   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ตระกูลศรี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,11:40   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนฤมล หนูยอด
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,08:48   อ่าน 89 ครั้ง