ข้อมูลการมาเรียนด้วยเครื่อสแกนใบหน้า
ข้อมูลมาเรียน12-16 ต.ค 63
เวลาเรียน 26-30 ต.ค 63
ช่วงเวลา19-22 ต.ค. 63