ข่าวประชาสัมพันธ์
21 พ.ย.63 ผอ. สพม.25 พร้อมผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมมอบแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งปฏิทินงานวิชาการช่วงการเตรียมการสอบปลายภาค 2-12 ต.ค 62
ส่งรายชื่อนร.ที่ไม่ครบ60-80%
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563