ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอโครงงานคุณธรรม จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านความมีวินัย ความพอเพียงและด้านต่างๆ ให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาภายในห้องเรียน   และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,21:20   อ่าน 19 ครั้ง