ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนขัวเรียงศึกษา จุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ความสามัคคีในหมู่คณะ การดำเนินกิจกรรมมีความสนุกสนานและสอดแทรกทักษะความรู้ ผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,19:41   อ่าน 92 ครั้ง