ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในวันที่ 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนขัวเรียงศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เข้านิเทศการสอนของครูและการตรวจเยี่ยมห้องเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามระบบและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,11:34   อ่าน 82 ครั้ง