ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยมี นางดารุณี เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดคำนวณ ผ่านการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,19:57   อ่าน 314 ครั้ง