ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.27 KB 28927
sar2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 28921
ค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.67 KB 28930
sar2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 28954
เอกสารวิชาการ
แบบแจ้งรายชื่อน.60-80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.6 KB 28838
รายชื่อ ม.6/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.77 KB 28922
รายชื่อ ม.5/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.83 KB 28923
รายชื่อ ม.4/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.46 KB 28925
รายชื่อ ม.3/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.93 KB 28922
รายชื่อ ม.2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20 KB 28923
รายชื่อ ม.1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.86 KB 28928
จดหมายข่าวปีการศึกษา 2563
วันพระราชธานธงชาติไทย63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 151.63 KB 28924
เลือกตั้งประธ่าน2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.6 KB 28924
ร่วมเข่าค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด JPEG Image ขนาดไฟล์ 139.08 KB 28923
เครือข่ายประเมินเศรษฐกิจพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 134.52 KB 28922
วันแม่แห่งชาติ2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 135.12 KB 28924
วันเข้าพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 146.03 KB 28923
คำสั่งเวรยาม
ที่ 133แต่งตั้งเวรยามเดือนตุลาคม 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 944.88 KB 28843