ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 63
ฉบับที่ 16ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมผู้ติดตาม   นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุลนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดขอนแก่น และว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน  ได้มาตรวจราชการและมอบแนวทางการทำงานไว้3 แนวทาคือ1.ด้าน ict และdigital technology 2.ด้านการปฎิบัติตนของครูต่อผู้เรียนและ 3. ด้านการสร้างนวัตกรรมในการลดโลกร้อน ต่อนายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พร้อมนำแนวทางการทำงานดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมต่อไป


ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมทอดผ้าป่าและร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานศาลาหลวงปู่นำโชค “ศาลาปฏิบัติธรรม” ที่วัดอรัญญาวาส บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี   นายศรัทธา คชพลายุกต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานอุปถัมภ์และ นายเชษฐาวันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษาและคณะครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษาร่วมให้การต้อนรับในงานพีธีเททองหล่อพระประธาน ดังกล่าว