รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวน   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4346-3533


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :